Tuyến 3 hòn (Hòn Chùa-Hòn Yến-Hòn Lao)

Tuyến 3 hòn (Hòn Chùa-Hòn Yến-Hòn Lao)
 • Từ ngày 04/10/2018
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:00
  Hòn Chùa Miễn phí

  Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

 • 09:19
  Hòn Yến Miễn phí

  Xã An Hòa, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

 • 11:38
  Hòn Lao mái nhà Miễn phí

  Xã An Hải, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.