Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bãi Môn - Mũi Điện

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích tàu không số Vũng Rô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hòn Nưa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Tháp Nhạn

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 23:00