Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Thành An Thổ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Gành Đá Đĩa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà thờ Mằng Lăng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đầm Ô Loan

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Tháp Nhạn

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 23:00
 • VietStar Resort & Spa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 07:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa