Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đầm Ô Loan

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Gành Đá Đĩa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà thờ Mằng Lăng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thành An Thổ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Đá Trắng (Chùa Từ Quang)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Vịnh Xuân Đài

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Đầm Cù Mông 

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Biển Vịnh Hòa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khu DL Bãi Tràm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa