ATM Vietcombank -

194-196 Hùng Vương, phường 4, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Đt: 0257 3811 709

ATM Vietcombank - PGD Duy Tân -

Số50 Duy Tân, P4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Đt: 0257 3811 696

ATM Vietcombank - Đông Hòa -

 Tòa nhà Bưu Điện khu vực Đông Hòa - Tây Hòa, Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Đt:  0257 3531 868

ATM Vietcombank - PGD Sông Hinh -

Tòa nhà Bưu Điện huyện Sông Hinh, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Đt:  0257 3858 939