Tàu hỏa -

Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên

Đt: (0257) 3.823.672

Chi tiết