Tiêu chí du lịch an toàn thời Covid-19

05/03/2020 726 0

Cụ thể, Bộ tiêu chí du lịch an toàn với dịch COVID- 19 gồm 5 tiêu chí. - Thứ nhất, điểm du lịch an toàn - Thứ hai, doanh nghiệp du lịch an toàn - Thứ ba, dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn - Thứ tư, dịch vụ ăn, uống, hàng hoá an toàn - Thứ năm, dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu