ABC House    

394 Hùng Vương, Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên - 0257

Giá phòng từ
đ

Loại phòng Kiểu phòng Dịch vụ Giá phòng Đặt phòng

Phòng tiêu chuẩn Gia đình

Xem thông tin phòng
550.000 đ
Chưa khai báo phòng

Thông tin chi tiết của ABC House

Mô tả

.

Dịch vụ - Tiện ích

Truy cập Internet

Hoạt động và Thư giãn

Được tham gia

Di chuyển

Cung cấp trong phòng

Ăn uống

Tiện nghi

Chính sách

Thông tin cần lưu ý